VE-BONUS

Folketinget har besluttet,, at de nærmeste naboer til nye vindmøller skal have mulighed for at få et økonomisk afkast af nye vindmøller, uden at naboerne skal foretage en investering af egen lomme.

De nye regler træder i stedet for den hidtidige køberetsordning, hvor naboer kunne købe en ejerandel af projektet.

Den nye ordning kaldes VE-bonus, og vil gælde for nabobeboelser, der er beliggende i en afstand på op til 8 gange møllernes totalhøjde. Det svarer til 1200 m da møllerne bliver 150 m høje.

Disse husstande har ret til at få en årlige indtægt fra projektet, som svarer til 6,5 kW produktionskapacitet. En sådan indtægt vil afhænge af valg af mølletype og produktion/afregningspris i det enkelte år. I projektforslaget vil 6,5 kW produktionskapacitet svare til en årlig produktion på  ca. 21.000 kWh pr. år. Disse naboer vil derfor få et årligt afkast på indtægten fra denne produktion.