Generel information om vindmøller

Link til pjece der fortæller om naboskab til moderne vindmøller:

Svar på rede hånd

Links til hjemmesider om vindmøller:

Fordele og ulemper for naboer

http://www.videnomvind.dk/

Hvordan påvirker vindmøller dyre- og fugleliv?

Se information om fugle og flagermus på dette link

Undersøgelse af om vindmøller ved testcenter Østerild har påvirket fugle og flagermus