FORSIDE

Hjørring Kommune har den 10. april 2013 offentliggjort forslag om et vindmølleprojekt syd for Gjurup. Projektet består af 3 vindmøller med en totalhøjde på ca. 150 m.

Placeringen af vindmøllerne fremgår af nedenstående kort.

Naboer til vindmøllerne får mulighed for at købe andele i projektet til kostpris, i henhold til reglerne i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), og vi håber, at der vil være stor interesse for at blive medejere af projektet.

Denne hjemmeside vil indeholde information om projektet, herunder de muligheder som projektet giver for naboer til vindmøllerne, og den vil blive opdateret i takt med projektets fremdrift.

På nedenstående links kan du læse mere om naboskab til vindmøller:

www.vindinfo.dk

www.videnomvind.dk

 

 

Placering