FORSIDE

Jammerbugt Kommune arbejder med et udskiftningsprojekt for vindmøller ved Rendbæk. Projektet vil indebære at de 12 eksisterende vindmøller nedtages og erstattes af 15 nye moderne vindmøller med en totalhøjde på ca. 150 m.

Placeringen af vindmøllerne fremgår af nedenstående kort. Projektet var oprindeligt planlagt til at bestå af 16 nye vindmøller, men af hensyn til flagermus er en mølle fjernet. Den mølle som udgår er mølle 3 fra syd i den vestlige række.

De nye vindmøller vil blive opstillet med en afstand til nabobeboelser på over 900 m. Møllerne der nedtages er opstillet med en afstand til nærmeste beboelse på ca. 330 m.

Denne hjemmeside vil indeholde information om projektet, herunder de muligheder som projektet giver for naboer til vindmøllerne.

Vindmøller Rendbæk Øst

Der nedtages 12 eksisterende vindmøller vest for Rendbæk og opstilles 15 moderne vindmøller øst for Rendbæk.