Kortmateriale

På nedenstående kort ses møllernes placering samt placering af 60 kV transformatorstation. Transformatorstationen placeres hvor ejendommen Ny Toftegaard tidligere lå.

Mølle 11 udgår af planlægningen af hensyn til flagermus.