Orienteringsmateriale i forbindelse med værditab

Der er udarbejdet orienteringsmateriale om værditabsordningen for projektet ved Rendbæk Øst, og du kan downloade de relevante dokumenter på links nedenfor:

Orienteringsmateriale

Bilag til orienteringsmateriale

Afstandskort 900 m

Vidensblad fra Energistyrelsen om værditabsordningen

Vidensblad fra Energistyrelsen om køberetsordningen

Annonce fra avisen