VÆRDITABSORDNING

Opstilling af nye vindmøller sker i henhold til bestemmelser i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Efter reglerne i denne lov skal vindmølleopstilleren betale et eventuelt værditab på naboejendommene, såfremt dette vurderes at overstige 1 % af ejendommens værdi. Det er Energistyrelsen som administrerer ordningen og du kan læse mere om ordningen her på siden eller på www.ens.dk .

Vurdering af et eventuelt værditab foretages på baggrund af en individuel vurdering af de enkelte naboejendomme, og vurderingen foretages af to vurderingsmænd der udpeges af  Energistyrelsen. Hverken Jammerbugt Kommune eller Dansk Vindenergi ApS har indflydelse på vurderingen .

Såfremt man ønsker at få vurderet, om ens ejendom får et værditab på over 1 %, skal man anmelde sit krav til Energistyrelsen, der administrerer værditabsordningen.

Energistyrelsen har udarbejdet generel information om værditabsordningen, og denne information kan downloades på nedenstående link:

Vidensblad om værditab (statslig information)

Vi henviser i øvrigt til det materiale som du kan downloade fra denne side.