TIDSPLAN

10. januar 2019 Jammerbugt Kommune igangsætter høringsperiode for VVM for projektet
12. februar 2019 kl. 19.00 Borgermøde vedrørende projektet samt informationsmøde om værditabsordningen
9. april 2019 Frist for anmeldelse af værditab
12. april 2019 Slut på høringsperiode for VVM, lokalplan og kommuneplantillæg
1. februar 2021 Politisk behandling i Teknik- og miljøudvalget
8. februar 2021 Politisk behandling i økonomiudvalget
18. februar 2021 Politisk behandling i kommunalbestyrelsen