NYHEDER

02.02.2021

Teknik- og Miljøudvalget har på deres møde den 1/2 2021 indstillet til kommunalbestyrelsen at projektet vedtages med 15 møller, idet mølle 11 udtages af projektet af hensyn til flagermus.
11.02.2021

Økonomiudvalget har på møde den 10.02.2021 indstillet projektet til godkendelse i kommunalbestyrelsen med 15 vindmøller.

19.02.2021

Kommunalbestyrelsen godkendte projektet på kommunalbestyrelsesmødet den 18/2 2021 med stemmerne 18 for og 8 imod.