PROJEKTET

Vindmølleprojektet Rendbæk Øst er udviklet af Dansk Vindenergi ApS i samarbejde med Jammerbugt Kommune og lodsejer.

Området har været udpeget til vindmølleområde i Jammerbugt Kommunes kommuneplan siden 2012, og projektet er udarbejdet med udgangspunkt i kommuneplanens bestemmelser.

Projektet var planlagt til at bestå af 16 vindmøller, men er i løbet af planprocessen reduceret til 15 møller, for at tage hensyn til flagermus. Det er mølle 11 der udgår af projektet. Mølle 11 er nr. 3 fra syd i den vestlige række.

Der er ikke truffet endeligt valg af mølletype endnu, men det kunne eksempelvis blive 15 møller af typen Vestas V126 hver på 3,6MW generatoreffekt, der har 87 m navhøjde og 150 m totalhøjde (højde til vingespids med vingespids i top). Miljørapporten er udarbejdet med udgangspunkt i denne mølletype.

Det kunne dog også blive mølletypen Vestas V136 med en generatoreffekt på 4,2 MW, og med en rotordiameter på 136 m og en navhøjde på 82 m  eller 15 stk. Siemens SWT-130 4,3 MW møller med 85 m navhøjde og 150 m totalhøjde. De 15 møller placeres i to rækker hver med 8 vindmøller i hver række. Afstanden mellem de 2 rækker vil være ca. 580 m og den indbyrdes afstand mellem møllerne vil være ca. 380 m. Vindmøllerne vil overholde alle gældende regler omkring støj og skygge.

Rendbæk Øst

Vindmøllerne forventes årligt at kunne producere 177.000.000 – 196.400.000 kWh hvilket svarer til strømforbruget i ca. 44.200 husstande.

Traditionel produktion af den el, som møllerne forventes at producere, ville alternativt give en  årlig udledning af CO2 på over 32.000 ton. Der ville årligt skulle bruges ca. 59.000 ton kul til at producere den elektricitet, som møllerne forventes at producere.

Hvis den samme mængde strøm skulle produceres på 6 kW husstands solcelleanlæg, ville der skulle opsættes ca. 30.000 solcelleanlæg for at nå denne produktion.

Til illustration af forskelle ved de 3 forskellige mølletyper sammenholdt med de nuværende 12 vindmøller vest for Rendbæk har vi opstillet nedenstående sammenligning. Bemærk at skemaet er et uddrag af miljørapporten hvor der indgik 16 møller, så nedenstående tal skal reduceres med en mølle.

De 3 forskellige mølletyper sammenlignet med de eksisterende vindmøller vest for Rendbæk