FORDELE FOR NABOER

Der laves en særlig attraktiv ordning for medejerskab for naboer indenfor 1500 m fra de nye vindmøller, idet Dansk Vindenergi ApS meget gerne vil have, at de nærmeste naboer får medejerskab af vindmøllerne. Ordningen er et tilbud fra Dansk Vindenergi ApS, som gælder som et tillæg til den lovbestemte VE-bonus.

Naboer indenfor 1500 m kan købe et antal andele til 50 % af kostprisen (forventet ca. kr. 1250 pr. anpart), og vil dermed kunne opnå et særdeles godt økonomisk afkast. Antallet af andele man kan købe opgøres pr. husstand, og afhænger af afstanden fra boligen til de nye vindmøller efter nedenstående ordning:

Afstand fra beboelse til nærmeste vindmølle (m) Antal mølleandele til halv pris af kostpris Værdi af rabat ved anpartspris på kr. 2.500
0-700 90 andele Kr. 112.500
700-800 80 andele Kr. 100.000
800-900 70 andele Kr. 87.500
900-1000 60 andele Kr. 75.000
1000-1100 50 andele Kr. 62.500
1100-1200 40 andele Kr. 50.000
1200-1300 30 andele Kr. 37.500
1300-1400 20 andele Kr. 25.000
1400-1500 10 andele Kr. 12.500

Eksempel:

Nabo der bor i en afstand på 950 m

Køb af 60 andele for ca. kr. 1.250 pr. andel                                            kr. 75.000

Forventet årligt afkast 60 andele x ca. kr. 250                                       kr. 15.000