FORDELE FOR NABOER

Der laves en særlig attraktiv ordning for medejerskab for ejere af ejendomme indenfor 1500 m fra de nye vindmøller, idet Dansk Vindenergi ApS meget gerne vil have, at de nærmeste naboer får medejerskab af vindmøllerne. Ordningen er et tilbud fra Dansk Vindenergi ApS, som gælder som et tillæg til den lovbestemte VE-bonus.

Ejere af ejendomme indenfor 1500 m kan købe et antal andele til 50 % af kostprisen (forventet ca. kr. 1800 pr. anpart), og vil dermed have mulighed for et godt økonomisk afkast. Hvis en naboejendom er udlejet, vil det være ejeren af ejendommen, der får tilbud om at købe andele. Det vil til gengæld være eventuelle lejere i ejendommen som modtager den årlige VE-bonus. Antallet af andele man kan købe opgøres pr. ejendom/husstand, og afhænger af afstanden fra den pågældende bolig til den nærmeste af de nye vindmøller efter nedenstående ordning:

Afstand fra bolig til nærmeste vindmølle (m) Antal mølleandele til halv pris af kostpris Værdi af rabat ved anpartspris på kr. 3.600
0-700 90 andele Kr. 162.000
700-800 80 andele Kr. 144.000
800-900 70 andele Kr. 126.000
900-1000 60 andele Kr. 108.000
1000-1100 50 andele Kr. 95.000
1100-1200 40 andele Kr. 72.000
1200-1300 30 andele Kr. 54.000
1300-1400 20 andele Kr. 36.000
1400-1500 10 andele Kr. 18.000

Eksempel:

Nabo der ejer en ejendom i en afstand på 950 m:

Køb af 60 andele for ca. kr. 1.800 pr. andel                                          kr. 108.000

Forventet årligt afkast 60 andele x ca. kr. 250                                       kr. 15.000

Det bemærkes, at den endelige andelspris ikke er kendt endnu, idet denne afhænger af den faktiske kostpris på mølleprojektet. Ovennævnte andelpris skal derfor ses som et eksempel på principperne, der vil være gældende.