Information om skyggekast

Vindmøller vil, som alle øvrige konstruktioner, kaste en skygge når solen skinner. Begrebet skyggekast opstår, når en vindmølles rotor befinder sig mellem solen og en nabobeboelse og vindmøllens vinger roterer.

Staten anbefaler generelt, at nabobeboelser ikke rammes af skygger i mere end 10 timer pr. år, og denne anbefaling er videreført i Jammerbugt Kommunes Helhedplan17, som en retningslinje for vindmøller.

På grund af de store afstande til naboer, vil det være meget begrænset, hvor meget skyggekast der opstår på naboejendommene. Projektet er udarbejdet således, at ingen nabobeboelse rammes af skyggekast i mere end 5 timer pr. år, idet Dansk Vindenergi ApS ønsker at reducere skyggekast ved naboer, til et endnu lavere niveau end de gældende anbefalinger.

Projektet overholder dermed de anbefalinger, der er udstedt af de danske myndigheder samt kommuneplanens bestemmelser. Typisk vil naboer opleve nogle få timers skyggekast fordelt over en helt år.

Kortet viser det beregnede årlige skyggekast fra møllerne uden aktivering af skyggestop. Da enkelte ejendomme vil blive påvirket af skygger fra møllerne i over 5 timer pr. år vil Dansk Vindenergi ApS installere skyggestop i møllerne, således at ingen naboejendomme rammes af skygger i over 5 timer pr. år.

For at sammenligne skyggevirkningen med de eksisterende 12 vindmøller kan vi henvise til nedenstående oversigt.

Som det ses vil skyggevirkningen fra vindmøllerne samlet set være lavere end fra de eksisterende vindmøller.

I dette skema sammenlignes støj og skygger for de 3 forskellige mølletyper med støj og skygger fra de eksisterende 12 vindmøller ved Rendbæk.